Reflektion från ett spännande 2018 - Hej 2019!

Nord Talent har haft ett helt fantastiskt 2018.
Jag har fått förmånen att diskutera ledarskap på flera olika bolag, samt utföra ledarskapsprogram för nya ledare, workshops kring kulturburet ledarskap, arbetsrätt, hälsa och rehabilitering. Jag har fått vara med och stötta bolag i både framtagande och implementering av affärsplan, samt agera interim HR-Manager. Jag har utfört ett 80- tal fackliga förhandlingar - både oerhört komplexa och av enklare karaktär. jag har även fått förtroendet att jobba med kommunikation med flera team, både tjänstemän och ledningsgrupper. Härigenom har jag träffat tusentals smartingar som genom sina kloka frågor och funderingar fått mig att utvecklas. Tack för fina samarbeten 2018, nu kör vi 2019!!!

Charlotte editor

Leave a Reply