Nu erbjuder vi DISC-analys!

Att DISC-analys har blivit så populärt är inte svårt att förstå. Det är ett av världens mest använda beteendeanalysverktyg, och skillnaden är den enkla pedagogiken, som jämfört med andra verktyg är lätt att ta till sig. I arbete med en grupp är det därför med detta verktyg en kort startsträcka, och modellen är enkel att komma ihåg (på ett övergripande plan).  

Verktyget kan med fördel användas för individuell utveckling likväl som utveckling av både ledningsgrupper, andra chefsgrupper samt alla andra personalgrupper, såsom till exempel avdelningsvis eller i en nyss sammansatt projektgrupp som ska arbeta kring ett specifikt projekt tillsammans. Det kan även med fördel användas både i rekryteringssammanhang samt vid konfliktlösning. 

Anlita Nord Talent Mgmt för en Extended DISC som ger dig ökad självkännedom - men även en ökad förmåga att förstå och kommunicera med andra runtomkring dig. Du ser och får en ökad förståelse för vad som motiverar dig, hur du agerar i konflikter, vad som orsakar stress hos dig och hur du möter och löser ett problem. Att arbeta med DISC som verktyg skapar ökad självkännedom hos chefer och medarbetare, vilket  leder till att både ledarskapet och teamet fungerar bättre tillsammans - vilket i förlängningen syns på sista raden. 

Välkommen till Nord Talent Mgmt för ett skräddarsytt förslag för just ditt företag!

Charlotte editor

Leave a Reply