Om

Om

Jag är senior konsult med omfattande kunskap och erfarenhet kring HR, organisation och ledarskap. Anlita NordTalent för att driva projekt,för att stötta ert företag med punktinsatser alternativt som interim HR chef/linjechef.

Under min tid som Group HR Director på West Atlantic byggde jag upp en HR avdelning från grunden, tillsammans med många duktiga och engagerade kollegor.  Det arbetet handlade långtifrån enbart om att bygga processer och policys, det handlade lika mycket om att sälja in HR, och syftet och vinsten med att ha en fungerande HR avdelning, som är förankrad i affären och affärsplanen. Arbetet handlade till stor del om att stötta chefer och medarbetare i denna förändring av attityder och att skapa delaktighet bland medarbetarna. Det handlade lika mycket om att vara en inspirationskälla som att implementera praktisk HR som hänger ihop och som på sikt kan bli mätbart.

”Jag har haft den stora glädjen att få ha jobbat tätt tillsammans med Charlotte under ett drygt år.
Det jag har uppskattat mest med vårt samarbete är hennes nyfikenhet, engagemang och intresse.
Charlotte har mycket lätt för att samarbeta, även i komplexa situationer.
Charlotte har en fantastisk förmåga i att se en helhet och hur en liten del påverkar den.
Hennes ledarskap är otroligt inspirerande och hon har en unik förmåga att se personalens och individers unika styrkor och hur vi kan utveckla dessa. ”

Tobias Svensson AM West Atlantic Sweden

Innan dess spenderade jag några år som HR chef (HR partner Chef) på Keolis Sverige. Där arbetade jag i en engagerande och multikulturell miljö där jag bland annat fick möjligheten att ha en nyckelroll i ett omfattande förändringsprojekt som spände över hela Keolis Sverige. Under min tid på bolaget skapade, implementerade och drev jag även Keolis Göteborgs kompetensförsörjnings- och ledarutvecklingsarbete, en modell som sedan växte till nationell omfattning. Det var inspirerande med ledningsgruppsarbete på många nivåer samt möjligheten att ingå i en större HR avdelning, där jag fick arbeta tillsammans med många kompetenta kollegor.

”I sin roll hos Keolis har Charlotte arbetat brett inom området. Charlotte är duktig på att förstå sammanhang och arbetar lösningsorienterat i samarbetet med andra. På Keolis har Charlotte varit mycket drivande i ett stort omorganisationsprojekt som involverade hela företaget. Charlotte har också arbetet med att ta fram en modell för kompetenskartläggning som nu används inom stora delar av Keolis. Jag kan varmt rekommendera Charlotte då hon är leveransorienterad och snabbt sätter sig in i nya uppgifter på ett förtroendegivande sätt.”

Cecilia Jerneheim HR Direktör Keolis Sverige

Innan dessa erfarenheter arbetade jag inom skolkoncerenen AcadeMedia, där arbetet rörde sig mellan praktisk och strategisk HR. Det var en intressant och lärorik tid, där jag fick möjligheten att bland annat jobba fram ledarprogram och mentorsprogram för AcadeMedia på koncernnivå.

Min blandade erfarenhet från ledningsuppdrag från privat och offentlig miljö samt min långa erfarnehet från HR samt som chef ute i linjen ger mig en bred och djup kunskapsbas att stå på.

Anlita NordTalent för att genomföra och driva förändringsledning på ert företag, för att att skapa, implementera eller genomlysa ert företags talangsystem, för ledningsgrupps- samt ledarutveckling eller som interim HR chef/linjechef.

Charlotte Nord

Grundare av NordTalent Mgmt AB