Tjänster

Tjänster

Vad behöver ert företag hjälp med?

Talent Management

Här ryms hela Talent Management-begreppet, att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla, behålla samt vid behov avveckla företagets medarbetare.

Förändringsledning

I alla företag idag är förändring en del av vardagen. Anlita NordTalent för att bolla, agera rådgivare eller för planering och genomförande av just er förändringsresa.

Ledarutveckling

Ledarutveckling måste vara förankrad och kopplad direkt i affärsmål och affärsplan. Anlita NordTalent för utveckling av ledningsgrupper samt individuell ledarutveckling.

Hyr en HR chef

Det kan finnas många anledningar till varför ert företag väljer att anlita en interim chef. NordTalent kan vara den inhyrda chef ert företag behöver – när ni behöver det.

Vad säger mina uppdragsgivare?

Låt höra vad mina värdefulla uppdragsgivare har att säga

Charlotte is a very talented and professional HR-consultant with a significant potential and high level of competence and experience within all areas of HR. In addition, she is a pleasant, committed and hard working person. I enjoyed working with Charlotte, I always trusted her judgment as well as her recommendations. Charlotte is furthermore a very experienced person - both strategical and operational. Furthermore I appeciated her high integrity. I hereby strongly recommend her for all senior HR-positions.

Elin Wallenborg Elin Wallenborg, HR-strateg, AcadeMedia

Inledningsvis tog vi in Charlotte som Interim HR-chef för att bistå oss genom större omstrukturering och omorganisering av koncernen. Jag och hela ledningen blev dock så nöjda att det som skulle varit ett uppdrag på 6 månader slutade med att bli 24 månader. Charlotte arbetade väldigt nära mig men också hela ledningen och lyckades skapa ett stort förtroende för sig själv och hela HR-avdelningen. Under sin tid hos oss var hon väldigt uppskattad och levererade stor affärsnytta genom sitt sätt att kontinuerligt stärka och lyfta HR-arbetet strategiskt inom koncernen, men också genom att vara en stark, stabil och högt värderad business partner till hela verksamheten.

Freddy Sobin VD och koncernchef Consortio Fashion Group

I Have had the pleasure of working with Charlotte in her role as group HR director. The company has during this time gone thru significant restructuring and a massive cost reduction program. Charlotte, and the team she has led, have had a central role in the change process, and she has done a magnificent job. All problems and challenges along the way, small or large, were dealt with in a calm, methodical, and professional matter. She showed how to build bridges between different cultures, between levels of management, and more. She has a balanced approach to challenges, understanding the needs of both the company and the employees. Charlotte is a team builder and a steady point in stormy seas. The company and I will surely miss her.

Fredrik Groth CEO, West Atlantic Group

Det engagemang, de kunskaper och den proffsighet som Charlotte har gör att det är en sann fröjd att gå till jobbet. Vi har samarbetat i olika sammanhang med ledarskapsutveckling, utbildning, kompetensfrågor och även i organisationsförändringar samt i projekt. Den erfarenhet och den kompetens Charlotte har gör att jag känner mig trygg i arbeta tillsammans. Här finns drivkraft och integritet samtidigt som det finns hjärta, vilket blir en lyckad kombination som leder till resultat! Charlotte sätter sig snabbt in i nya problemområden och är van att formulera och kommunicera lösningar. Charlotte är bra på att fånga den stora bilden, är duktig på att samverka samt att skapa, behålla och utveckla kontaktnät.

Åsa Grönlund Manager Keolis Academy, Keolis Sverige