Talent Management

Talent Management

Här ryms hela Talent Management-begreppet, som handlar om att på ett strukturerat sätt attrahera, utveckla, behålla samt vid behov avveckla företagets medarbetare. Det kan finnas behov från ert företags sida av att bygga ihop ett helt Talent Management system, eller vissa utvalda delprocesser.

Till exempel kan det handla om att ta fram ett HR start kit (stöd att bygga upp en fungerande HR funktion), en rekryteringsstrategi kopplad till affärsplan, att implementera och skapa uppföljningsverktyg för företagets strategiska kompetensförsörjning/succession, att sjösätta en kompetensutvecklingsinsats för  ledare eller ledningsgrupp eller kanske finns behov att finjustera företagets performance management-system.

NordTalent kan anlitas för att tillsammans med er identifiera, ta fram och implementera ett skräddarsytt Talent Management-system för just ert företag, eller för att ta fram vissa delprocesser alternativt för att finjustera befintligt system.

Styrkan i den metod NordTalent använder ligger i att leverera konkreta, enkla och beprövade lösningar inom Talent Management i syfte att koppla ihop HR och affären i ert företag.  NordTalent utgår alltid från ert företags affär och erbjuder skräddarsydda lösningar – för att det är det som fungerar och skapar resultat.