Hyr en HR Chef

Hyr en HR Chef

Det kan finnas många anledningar till varför ert företag väljer att anlita en interim chef. Utifrån lång, djup och bred erfarenhet av ledande positioner både inom HR och i ute i linjen kan NordTalent vara den inhyrda chef ert företag behöver – när ni behöver det.