Övriga tjänster

Övriga tjänster

NordTalent kan anlitas för de flesta tjänster inom organisation och HR. Det kan handla om arbetsrättsliga tjänster såsom att förhandla kollektivavtal lokalt eller internationellt, eller så kan det handla om chefsrekrytering eller rekrytering av annan nyckelkompetens. Det finns även möjlighet att få stöd gällande konflikthantering eller angående ett ovanligt svårt rehabiliteringsärende.

Då jag även har avsevärd erfarenhet av krishantering så kan NordTalent även anlitas för föreläsningar runt det ämnet samt som stöd att ta fram en krisplan skräddarsydd för ert företag.